JAGT OG TROFÆ MUSEUM

Børge Hinsch Fonden har etableret et museum i tagregionen på hovedbygningen på Valdemars Slot, som rummer Nordeuropas største og smukkeste offentlig tilgængelige samling af udstoppede internationale jagttrofæer. Museet og museets samlinger skal ifølge fondens formål indgå i den generelle oplysning og undervisning inden for jagt og natur og samtidig medvirke til at bevare og fremme bæredygtig jagt og trofæjagt samt skabe en bedre forståelse hos omgivelserne for betydningen af bæredygtig jagt og trofæjagt som værende et meget væsentlig element i god vildt – og naturforvaltning.

Der henvises herom nærmere til Børge Hinsch Fondens egen hjemmeside på www.borgehinschfonden.dk

  • Valdemars Slot
  • Slotsalléen 100
  • Troense
  • DK-5700 Svendborg
  • CVR: 27381170