Landbrug, Skovbrug og Jagt

Valdemars Slot er omgivet af noget af Danmarks smukkeste natur. Vi har mange fasaner, råvildt, dåvildt, rovfugle, ynglende havørne og vores besøgende kan både høre og se den forskelligartede natur tæt på. På Valdemars Slot har der fra gammel tid været tradition for at afholde jagt i skovene og markerne. Vi har bibeholdt denne tradition med vores professionelle jagtvæsen, som værner om skoven og regulerer skovens dyr. Vi opfordre derfor også vores besøgende til at vise hensyn til jægerne. Ved større jagter afmærker vi skovene, som bruges til jagten, men som besøgende må du være forberedt på, at der kan være jægere på alle tider i skoven. Det er muligt at leje dags jagter. For mere information kontakt Godskontoret på telefon +45 62 22 50 04 eller på Email: slotskontoret@gmail.com.

Landbruget omfatter ca 300 hektar. Produktionen koncentrerer sig hovedsagligt om planteavl – korn, frø, roer og raps, med hovedvægt på kornavl. Landbruget er forpagtet ud til forpagter Lars Stougaard som kan kontaktes på telefon +45 20 23 51 17. Skovdriften udgør ca. 200 hektar som fordeler sig på Salonskoven, Kohaven, Hestehaven, Bregninge Granskov og Bregningeskov. Skovdriften er administreret af HedeDanmark under Leif Laurtisen som kan kontaktes på telefon +45 20 28 22 72.

Vores skov er privatejet, hvilket vil sige, at vi byder besøgende velkommen fra kl. 6 om morgenen til solnedgang. Vi opfordre vores besøgende til at medvirke til at passe på skoven og skovens dyr. Hunde skal holdes i snor både af hensyn til skovens dyr og de andre besøgende i skoven.

Det er ikke tilladt at ride og køre mountainbike i Valdemars Slots skove. Alle ridestier og mountainbike spor er nedlagt

  • Valdemars Slot
  • Slotsalléen 100
  • Troense
  • DK-5700 Svendborg
  • CVR: 27381170