LANDBRUG, SKOVBRUG OG JAGT

Valdemars Slot er omgivet af noget af Danmarks smukkeste natur. Vi har mange fasaner, råvildt, dåvildt, rovfugle, ynglende havørne og vores besøgende kan både høre og se den forskelligartede natur tæt på. På Valdemars Slot har der fra gammel tid været tradition for at afholde jagt i skovene og markerne. Vi har bibeholdt denne tradition med vores professionelle jagtvæsen, som værner om skoven og regulerer skovens dyr. Vi opfordre derfor også vores besøgende til at vise hensyn til jægerne. Ved større jagter afmærker vi skovene, som bruges til jagten, men som besøgende må du være forberedt på, at der kan være jægere på alle tider i skoven.

Landbruget omfatter ca 300 hektar. Produktionen koncentrerer sig hovedsagligt om planteavl – korn, frø, roer og raps, med hovedvægt på kornavl. Landbruget er forpagtet ud til forpagter Lars Stougaard som kan kontaktes på telefon +45 20 23 51 17. Skovdriften udgør ca. 200 hektar som fordeler sig på Salonskoven, Kohaven, Hestehaven, Bregninge Granskov og Bregningeskov. Skovdriften administreres af Leif Lauridsen, Hede Danmark som kan kontaktes på telefon +45 20 28 22 72.

Salg af brænde

Vi tilbyder salg af brænde til private og erhverv. Brændet er beliggende på stier i de tilhørende skove. For bestilling af brænde kontakt venligst Torben Augustensen på telefon +45 60 96 16 60.

Jagt

Valdemars Slot’s arealer er udlejet til et jagt selskab. Det er muligt at leje dags jagter.
For mere information kontakt jagtlejer Jens Jensen på telefon +47 93 02 22 02

Vores skov er privatejet, hvilket vil sige, at vi byder besøgende velkommen fra kl. 6 om morgenen til solnedgang. Vi opfordre vores besøgende til at medvirke til at passe på skoven og skovens dyr. Hunde skal holdes i snor både af hensyn til skovens dyr og de andre besøgende i skoven.

Det er ikke tilladt at ride og køre mountainbike i Valdemars Slots skove. Alle ridestier og mountainbike spor er nedlagt

  • Valdemars Slot
  • Slotsalléen 100
  • Troense
  • DK-5700 Svendborg
  • CVR: 33954530