Færdsel i Valdemars Slots skove

​Valdemars Slot er omgivet af noget af Danmarks smukkeste natur. I løbet af få minutter kan du gå fra sandstrand og ind i tæt skov. Hvis du går stille kan du opleve vildtet tæt på. Vi har mange fasaner, råvildt, dåvildt, rovfugle, ynglende havørne og vores besøgende kan både høre og se den forskelligartede natur tæt på.​

Vores skove er privatejet, hvilket vil sige, at vi byder besøgende velkomne fra kl 6 morgen til solnedgang. Vi opfordrer vores besøgende til at medvirke til at passe på skoven og skovens dyr. Hunde skal holdes i snor både af hensyn til skovens dyr og de andre besøgende i skovene.​

På Valdemars Slot har der fra gammel tid været tradition for at afholde jagter i skovene. Vi har bibeholdt denne tradition med vores professionelle jagtvæsen, som værner om skoven og regulerer skovens dyr. Vores jægere vægter dyrevelfærd højt i deres vildtpleje, og vi tilstræber at dyrene kan gå frit i et miljø så tæt på deres naturlige miljø som muligt. Vi opfordrer derfor også vores besøgende til at vise hensyn til jægere. Ved større jagter afmærker vi skoven, som bruges til jagten, men som besøgende må du være forberedt på, at der kan være jægere på alle tider i skoven.

Det er ikke tilladt at ride og køre mountainbike i Valdemars Slots skove. Alle ridestier og mountainbikespor er nedlagt.

  • Valdemars Slot
  • Slotsalléen 100
  • Troense
  • DK-5700 Svendborg
  • CVR: 27381170