​Salg af brænde

Priser på brænde:
Selvskovning/Sankning 3 m. stk. i stak
Bøg 175,00 pr. rm.
Skovet Bøg 320,00 pr. rm.
Ask 150 pr. rm
Skovet Ask 270 pr rm.
Poppel/nål 90,00 pr. rm.

​Alle priser tillægges 25 % moms.

Ansvarlig for tildeling af brænde kontakt venligst Torben Augustensen på +45 60 96 16 60

Vilkår for sankning/afhentning af brænde i skove ejet af Valdemars Slots Gods A/S

Brændesankning, brug af værktøj, færdsel og ophold sker i enhver henseende på eget ansvar og i.h.t naturfredningsloven.

Der må kun samles træ i det anviste område, og ikke fjernes, opsamles eller oparbejdes brænde, der allerede er sammenlagt i bunker eller nummererede enheder.

Det opsamlede brænde, der henligger for brændesankerens regning og risiko, skal sammenlægges i bunker af praktisk størrelse. Hver bunke forsynes med navn og/eller nummer fra sanketilladelsen.

Når sankningen er tilendebragt, meldes færdig til den, der har udstedt sanketilladelsen, men først efter modtagelse af regning fra godskontoret, og betaling af denne, må brændet tages hjem.

Transport i bil til opsamlingsstedet er tilladt. Når de forlader bilen skal sanketilladelsen anbringes bag forruden, så det overfor skovfogeden dokumenteres af færdsel sker med lovligt ærinde. Parker venligt så de ikke er til gene for skovens øvrige færdsel.

  • Valdemars Slot
  • Slotsalléen 100
  • Troense
  • DK-5700 Svendborg
  • CVR: 27381170