​Valdemars Slot  •  Slotsalléen 100, Troense  •  DK-5700 Svendborg  •  denmark  united-kingdom germany  facebook  youtube  instagram

Skovdrift​

​Salg af brænde

Priser på brænde:
Selvskovning/Sankning 3 m. stk. i stak
Bøg 175,00 pr. rm.
Skovet Bøg 320,00 pr. rm.
Ask 150 pr. rm
Skovet Ask 270 pr rm.
Poppel/nål 90,00 pr. rm.

Alle priser tillægges 25 % moms.

Ansvarlig for tildeling af brænde: Preben Sørensen 28194219.

Vilkår for sankning/afhentning af brænde i skove ejet af Valdemars Slot Gods A/S og Nørreskov A/S:
Brændesankning, brug af værktøj, færdsel og ophold sker i enhver henseende på eget ansvar og i.h.t. naturfredningsloven.
Der må kun samles træ i det anviste område, og ikke fjernes, opsamles eller oparbejdes brænde, der allerede er sammenlagt i bunker eller nummerede enheder.
Det opsamlede brænde, der henligger for brændesankerens regning og risiko, skal sammenlægges i bunker af praktisk størrelse. Hver bunke forsynes med navn og/eller nummer fra sanketilladelsen.
Nar sankningen er tilendebragt, meldes færdig til den, der har udstedt sanketilladelsen, men først efter modtagelse af regning fra godskontoret, og betaling af denne, må brændet tages hjem.
Transport i bil til opsamlingsstedet er tilladt. Når De forlader bilen skal sanketilladelsen anbringes bag forruden, så det overfor skovfogeden dokumenteres af færdsel sker med lovligt ærinde. Parkér venligst så De ikke er til gene for skovens øvrige færdsel.

Forespørgsler rettes til skytte Preben Sørensen på tlf. 28194219.​

​Kontaktoplysninger​

Valdemars Slot
Slotsalléen 100, Troense
DK-5700 Svendborg

​CVR: 33954530

Salg/selskaber: Tlf.: 22 19 00 26 - event@valdemarsslot.dk

​Godskontoret: Tlf.: 62 22 50 04 - kontor@valdemarsslot.dk

​​youtube  ​facebook  instagram

Åbningstider 2019

1. maj - 31. august, tirs-søndag  kl. 10 - 17

Vi holder lukket den 21. maj samt den 1. og 2. juni. 

​Copyright ©2018