​Valdemars Slot  •  Slotsalléen 100, Troense  •  DK-5700 Svendborg  •  denmark  united-kingdom germany  facebook  youtube  instagram

​Slottets historie

Familien byder igen alle velkommen

Valdemars Slot har slået dørene op til det private hjem, for at dele ud af den historie, som slottet og de omkringliggende bygninger kan fortælle om, og om familien, som har ejet stedet i 12 generationer. Vi har gjort det ypperste, for at vore besøgende vil få rigtig mange familievenlige og indholdsrige oplevelser, alle krydret med historisk storhed og ægte sydfynsk stemning. Stedets mange forskellige faciliteter og den omkransende natur byder på et utal af sanseindtryk i særklasse og det er vores store ønske, at ingen forlader området uden at føle sig beriget - her er noget til både sjæl og forstand. ​​

Slottet

​Et besøg på Slots- og Herregårdsmuseet er også et besøg i det fantastiske, vidunderlige, pragtfulde hjem og bag de gamle tykke mure i den store hovedbygning venter et utal af spændende oplevelser. Når man kommer op ad den statelige hovedtrappe, træder man ind i en anden verden, hvor den historiske atmosfære bringer en på en rejse tilbage til fordums tid, hvor prinser og prinsesser, baroner og baronesser bevægede sig rundt i de imponerende omgivelser. Som besøgende kan man frit gå rundt i de smukke stuer, sale og gemakker, og man overvældes af den gæstfrie oplevelse det er, ikke at skulle bevæge sig bag afspærringer. Ved ankomsten får man udleveret en skreven guide, og med den i hånden kan man på samme tid læse om de forskellige lokalers udsmykning, inventaret, samt studere disse på nært hold. Man kan læse om gobelinerne og de franske tapeter der pryder de 5½ meter høje vægge, læse om det smukt udførte stukkatørarbejde, og ikke mindst læse et ubeskriveligt antal historier om slottets mange smukke ting – det store spisestel fra et bryllup i 1865, søhelten Niels Juels skibskiste, der end ikke kan løftes af 4 mand, om lamperne der engang var vaser, de gamle støvler der tilhørte Niels Juels sønnesøn, om malerierne med de gamle aner, listen er så lang, så lang. På trods af det imponerende antal af prægtige malerier og overdådige møbler, der er gået i arv fra generation til generation, gør kombinationen med nutidens møbler, at der tydeligt tegner sig et billede af et hjem der stadig bliver brugt til både hverdag og fest. Efter turen rundt i de 21 lokaler, forstår man til fulde hvorfor familien syntes, at det ikke kun er deres hjem, men et sted de nyder at dele med alle de besøgende. Til børnene har vi arrangeret en spændende skattejagt rundt på slottet – her vil børnene få et indblik i historien på stedet. Og måske finde en skat.

Herskabsstalden

​I 1749 beskadigede en større brand slottets bygninger, straks efter påbegyndte den daværende kammerherre oberst Niels Juel (en sønnesøn til Niels Juel) genopbygningen til det imponerende anlæg der er i dag. På daværende tid blev Herskabsstalden udelukkende brugt til opstaldning af, og pasning af herskabets heste. I dag byder vi vore gæster, såfremt Hestestalden ikke er udlejet til diverse arrangementer, velkommen til at spise sin medbragte mad i ly for vejr og vind.

Antik restaurering

​Antique Valdemars Slot Møbelrestaurering er et restaurerings- og konserveringsværksted smukt beliggende på Valdemars Slot ved Svendborg. Vi beskæftiger os primært med restaurering og konservering af antikke møbler – særligt møbler fra 1600- 1700- og 1800-tallet. Deres møbler – vor interesse. Antique Valdemars Slot Møbelrestaurering er medlem af DACL – Dansk Antikvitets Conservator Laug.

Vi gør opmærksom på at de restaurerede møbler ikke kan ses på slottet.

Ønsker du yderligere information besøg www.antique-valdemars-slot.dk

Badestrand

​Afslut slotsbesøget med en forfriskende dukkert i Lunkebugten fra den pragtfulde hvide badestrand bag Tepavillonen. Bruser forefindes tæt ved stranden og toiletter er beliggende ved P-pladsen ved Søndre Porthus.

H.C. Andersen

I 1830 var H.C. Andersen så småt begyndt at blive et kendt navn. Det var endnu før eventyrene, men et par af Andersens digte og ikke mindst hans debutbog Fodrejse fra Holmens Canal til østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829, havde skabt opmærksomhed om den unge digter. Nu ville Andersen skrive en historisk roman, ligesom vennen B.S. Ingemann og det store forbillede Walther Scott. For at finde stof til romanen, rejste han ud på en tre måneders sommerrejse i det danske land. 1. august ankom Andersen til Svendborg, hvor han blev en lille uge. Her blev han inviteret til at gøre et besøg på Valdemars Slot, hvilket den nysgerrige Andersen ikke kunne sige nej til. Udover at blive fascineret af de smukke omgivelser på Tåsinge, samledes Andersens interesse sig om en detalje ved slotsbesøget: “især de gamle Portrætter interesserede mig; blandt andet var der en Dame af den juulske Familie, der gjorte et dybt underligt Indtryk paa mig, det var det første Qvindelige Ansigt der har gaaet mig til Hjertet, og jeg blev ordentlig lidt veemodig ved at tænke mig disse Former opløste til Støv.” Andersen huskede oplevelsen 7 år senere, da han i romanen Kun en Spillemand lader hovedpersonen Christian have samme oplevelse på Valdemars Slot. Andersen havde den bestemte evne, at han så sjælen i alle ting – både i det levende og i det døde. Denne evne til at besjæle alt brugte digteren senere i sine berømte eventyr. H.C. Andersens livlige fantasi var ikke blot en gave for forfatterskabet, men kunne også martre digteren selv. Andersen havde ofte betænkeligheder ved at overnatte på herregårde og slotte. I Kun en Spillemand gyser den unge Christian ved tanken om, at skulle sove på slottet “om Natten traadte sikkert Billederne ud af Rammerne og af Betrækkene; Niels Juul med Sværdet i Haanden tog plads i den brogede Lænestol med den høie Ryg”.

Alexanderparken​

​Parken ved Valdemars Slot er en smuk landskabspark med brede plæner og statelige gamle høje træer. I parkens sydlige ende, neden for kirkens trappe, ligger der en lille have med takshække og vandbassin. Denne lille have fremstår stadig som en smuk udgave af en haveform, der var almindelig i begyndelsen af det forrige århundrede. Parkens plæner skråner alle ned mod den imponerende og meget iøjefaldende sø, der ligger så smukt, med skoven som en helt pragtfuld kulisse. I 1823 skriver pastor Lund, at området bærer navnet “Søen”, og at den blev inddæmmet omkring 1700 af Knud Juel, søn af Søhelten Niels Juels. Historien om søen går helt tilbage til midten af det 1600 århundrede, hvor den første gang bliver nævnt. Tarp skriver, at Valdemars Slot blev bygget på en lille landtunge med en vig, der gik ind syd og vest herfor, søen har altså tidligere været en del af Lunkebugten. Igennem mange år lå “søen” som et lavt fugtigt engområde med græs, ligesom den lejlighedsvis blev dyrket med fx. raps. I 2003 blev der foretaget omfattende omlægninger, hvor blandt andet afløbsforholdene blev ændret, med det resultat, at området i dag fremstår som en stor fladvandet sø til umådelig gavn og glæde for vandfuglelivet, som i allerhøjeste grad er blomstret op, og for beskuerne som kan nyde dette prægtige syn. Parken er opkaldt efter Alexander der er 12. generation efter Søhelten Niels Juel.

Valdemars Slot er opført i 1639-44 af Christian den 4. – til sønnen, grev Valdemar Christian fra hvem slottet har sit navn. Kongens store byggeri på Tåsinge indledtes, da Valdemar Christian var 17 år, og kongen sparede ingen anstrengelser for at give sønnen en fyrstebolig af rang. Med Hans van Steenwinckel som bygmester rejste kongen et prægtigt renæssance-slot i stil med og større end hans eget Rosenborg. Men Valdemar Christian fik aldrig gavn af sit slot – han foretrak at drage rundt i Europa som feltherre og slog sig aldrig ned på Tåsinge. I 1656 døde han på en slagmark i Polen, 34 år gammel. Under Svenskekrigene (1658-1660) blev Valdemars Slot besat og slemt beskadiget, og det var søhelten Niels Juel, der reddede slottet fra ruin. I 1678 indledte Niels Juel en omfattende istandsættelse af slottet og ombyggede det i barokstil, som tidens mode foreskrev. Søhelten Niels Juel´s sønnesøn af samme navn, Kammerherre Niels Juel boede på slottet fra 1723 til sin død i 1766. Han hidkaldte den holstenske arkitekt G.D. Tschierscke, som skabte det smukke slotsanlæg, vi kender i dag med de statelige porthuse, den kunstige sø foran slottet, vogn- og staldlængerne langs søen og den kønne tepavillion som point de vue ude ved stranden. Siden 1974 har slottet været åbent for publikum. En stor del af året kan man gå i de smukke sale, beundre indretningen og alle de historiske detaljer, og samtidig glæde sig over, at dette vidunderlige, kulturhistoriske sted stadig er fyldt med liv.

Allerede en måned gammel var Niels Juel på havet for første gang. Sammen med sin mor og sine søskende, rejste han hjem til Nørtorp i Nordjylland, hvor han blev, til han var fyldt 6 år. Niels Juel kom til verden på en herlig forårsdag, fredag den 8. maj 1629. Han blev, på grund af Christian d. IV´s ulykkelige indblanding i 30-årskrigen, født i Oslo. Jylland var blevet indvaderet af den østrigske, kejserlige overgeneral Albrecht Wallenstein, som med sine vilde kroatiske og tyske soldater, der var suppleret med kosakker, røvede og plyndrede, hvor de kom frem. Bønderne var rædselsslagne for disse horder, og flygtede ud i skove og moser, og Niels Juels mor, Sophie Sehested, rejste i sikkerhed, op til sin bror Hannibal Sehested, der var bosidende i Norge. 18 år gammel begyndte Niels Juel som elev på Sorø Akademi, hvor den tids kommende statsembedsmænd blev uddannet. Fra tidlig morgen til sent om aftenen, gav de bedste danske og udenlandske lærere de udvalgte unge adelsmænd koncentreret undervisning. Derefter gik turen til Holland, hvor han meldte sig til søkrigstjeneste under datidens mest berømte admiral, Martin Tromp, og fik her sin praktiske søofficersuddannelse. Han deltog i flere søslag udfor Holland og England. Senere fulgte en periode som chef for en fregat i Middelhavet. Danmark havde hårdt brug for veluddannede søfolk og Niels Juel blev kaldt hjem, hvor han i maj 1655 fik kommandoen på sit første danske skib, ‘Den Sorte Rytter’, som havde en besætning på 195 mand. I 1657 udnævntes Niels Juel til Holmens admiral og deltog i Karl Gustav-krigene 1657-60 under Frederik 3. I Christian 5. regeringstid, under den Skånske Krig, ledede Niels Juel den danske flåde, der erobrede Gotland i 1676. Niels Juels største bedrift var danskernes sejr over en overlegen svensk flåde i et stort søslag på Køge Bugt den 1. juli 1677. Niels Juels sejr vakte opsigt i hele Europa – den svenske flåde mistede 20 skibe uden at et eneste dansk skib gik tabt. Sejren var afgørende for, at Danmark ikke tabte den Skånske Krig. Efter fredsslutningen i 1679 ledede Niels Juel adminiralitetet, hvor han bl.a. anlagde fæstningen på Christiansø og udbyggede Holmen med Nyholm. Niels Juel erhvervede sig det meste af Tåsinge og Valdemars Slot og i København lod han opføre Trotts Palæ på Kongens Nytorv.

Den danske befolknings jubel ville ingen ende tage, da Admiral Niels Juel den 1. juli 1677 på utraditionel vis, vandt søslaget over svenskerne i Køge Bugt uden tab af et eneste dansk skib, en krigsbedrift der bevirkede at Niels Juel blev omtalt som Europas mest berømte admiral. Prisepengene, 10% af de erobrede skibes værdi, tilfaldt admiral Niels Juel, som i årene 1676 til 1678 på den måde optjente 22.460 rigsdaler. Disse penge havde kong Christian d. 5, som Valdemars Slot nu hørte under, ikke mulighed for at udrede i kontanter, så Christian d. 5. overdrog, i stedet for kontanter, hovedparten af Valdemars Slots jorder og noget spredt bøndergods på Tåsinge til Niels Juel til en favørpris. Fra 1678 har Valdemars Slot tilhørt slægten Juel, og ejes i dag af 12. generation.

​Kontaktoplysninger​

Valdemars Slot
Slotsalléen 100, Troense
DK-5700 Svendborg

​CVR: 33954530

Salg/selskaber: Tlf.: 22 19 00 26 - event@valdemarsslot.dk

​Godskontoret: Tlf.: 62 22 50 04 - kontor@valdemarsslot.dk

​​youtube  ​facebook  instagram

Åbningstider 2019

1. maj - 31. august, tirs-søndag  kl. 10 - 17

Vi holder lukket den 21. maj samt den 1. og 2. juni. 

​Copyright ©2018