​Valdemars Slot  •  Slotsalléen 100, Troense  •  DK-5700 Svendborg  •  denmark  united-kingdom germany  facebook  youtube  instagram

Jagt- og trofæmuseum

​I hovedbygningens øverste stokværk, hvor pigeværelserne engang lå, danner de nu fritlagte tømmerkonstruktioner fra Chr. 4.´s tid baggrund for en helt særlig oplevelse. Børge Hinsch (1915 – 1995), hvis jagttrofæer og etnografika udgør størstedelen af samlingen på Jagt- og Trofæmuseet, nærede en stor interesse for natur, kultur og storvildjagt, og hjembragte i sit 80 årige liv de mest utrolige genstande fra stort set alle verdensdele. Udover de mange spændende og flotte jagttrofæer, er det en helt særlig oplevelse at gå rundt og se på de mange anderledes kulturgenstande der med fantasiens magt, giver et lille, men godt billede af utallige fremmede folkeslags hverdag og liv. Nutidens teknik giver os heldigvis mulighed for, på en DVD-skærm i udstillingerne, at se og høre Børge Hinsch personligt berette om mange af de ture, han igennem livet har været på. Det gør kun oplevelsen rundt i museet endnu større, når man glad kan nikke genkendende til de omtalte dyr og mangeartede ting. Børge Hinsch Fonden har i det ca. 800 m2 store og meget imponerende tagrum på slottet skabt en helt enestående og unik udstilling af jagttrofæer og etnografika, der ikke findes flottere noget sted i Nordeuropa. Børge Hinsch var også med til at grundlægge Nordisk Safari Klub i 1972, og den forbindelse drager vi i dag stor glæde af, da klubbens medlemmer fortsat aktivt bakker op om, og bidrager til løbende, at vedligeholde og udbygge den fantastiske trofæsamling.

Børge Hinsch Fonden

Børge Hinsch Fonden Museum i tagregionen på hovedbygningen på Valdemars Slot rummer Nordeuropas største og smukkeste offentlig tilgængelige samling af udstoppede internationale jagttrofæer. Der fremvises i museet mere end 257 forskellige arter storvildt fra hele verden. Herudover fremvises en helt unik samling af utrolig sjælden etnografika fra især Grønland, Afrika og Sydøstasien foruden en kæmpe samling af smukt udstoppede danske fugle indeholdende næsten alle fuglearter, der forekommer i Danmark som ynglefugle eller på træk. Endelig fremvises en enestående samling af oliemalerier, akvareller og keramikfigurer lavet af den kendte danske naturkunstner, Knud Kyhn. Det er kunstnerens egen private samling, der fremvises.

Museet og museets samlinger skal ifølge fondens formål indgå i den generelle oplysning og undervisning inden for jagt og natur og samtidig medvirke til at bevare og fremme bæredygtig jagt og trofæjagt samt skabe en bedre forståelse hos omgivelserne for betydningen af bæredygtig jagt og trofæjagt som værende et meget væsentligt element i god vildt- og naturforvaltning. 

​For at deltage i den generelle oplysning og undervisning inden for natur, jagt og trofæjagt etablerede Børge Hinsch Fonden i foråret 2006 sin egen naturskole på Valdemars Slot i tilknytning til museumsfaciliteterne. Børge Hinsch Fondens Naturskole på Valdemars Slot har derfor siden 2006 på en helt unik måde vederlagsfrit kunne tilbyde afholdelse af naturformidlingsarrangementer på og omkring Valdemars Slot. Til varetagelse heraf har Børge Hinsch Fonden fuldtidsansat Claus Olesen som naturvejleder for naturskolen. Claus Olesen er uddannet naturvejleder. Børge Hinsch Fonden tilbyder således vederlagsfrie naturformidlingsarrangementer året rundt. Fonden afholder alle omkostninger forbundet hermed til Claus Olesens virke som naturvejleder for fonden.

Der er herved skabt mulighed for, at skoleklasser, fritidsordninger, spejdergrupper, familiegrupper og andre interesserede for et meget begrænset entrégebyr til Valdemars Slot på kun 10 kr. pr. person (uanset alder) kan få en interessant, moderne og meget lærerig introduktion, oplysning og undervisning inden for natur, jagt og trofæjagt på et sagligt grundlag og på et meget højt fagligt niveau. Børge Hinsch Fondens Naturskole formidler tillige oplysninger om kulturlandskabet omkring herregården, Valdemars Slot, i et bredere perspektiv.

Der henvises herom nærmere til Børge Hinsch Fondens egen hjemmeside på www.borgehinschfonden.dk, hvorpå du også kan se, hvordan du booker dit arrangement hos Naturskolen v/Claus Olesen.

​Kontaktoplysninger​

Valdemars Slot
Slotsalléen 100, Troense
DK-5700 Svendborg

​CVR: 33954530

Salg/selskaber: Tlf.: 22 19 00 26 - event@valdemarsslot.dk

​Godskontoret: Tlf.: 62 22 50 04 - kontor@valdemarsslot.dk

​​youtube  ​facebook  instagram

Åbningstider 2019

1. maj - 31. august, tirs-søndag  kl. 10 - 17

​Copyright ©2018